Historien om

Meditation

Historien om meditation går flere tusind år tilbage. Meditation findes i forskellige former i alle religioner i hele verden. Det praktiseres dog også udenfor religioner, i særdeleshed i dag.

Indien er kendt for i tusindvis af år at have praktiseret meditation som en struktureret udforskning af sindet. Dette har bredt sig til mange af nabolandene, som har tilpasset denne praksis til deres egne traditioner.

Indiens traditioner har altså inspireret hele østen. Men det er også kommet til vesten, hvor vi har også har taget imod de elementer af meditation, som passer i vores verdensbillede.

For at få et bredere historisk perspektiv er vi nødt til at se på, hvordan meditation er blevet brugt i forskellige religioner gennem tiden.

Kristendom

I kristendommen anvender man (nogle steder) kontemplation. Kontemplation er en religiøs praksis, hvor man i kristendommen mediterer med Gud som målet for meditationen, hvilket kan sammenlignes med en bøn. Man søger mod en højere væren, hvor du bliver ét med målet for meditationen (i dette tilfælde Guds nærvær). Meditation i kristendommen har også været brugt til at meditere på et enkelt ord eller en hel tekst fra Biblen.

Vedisk religion – hinduisme

Hinduisme stammer fra den vediske religion, som er den ældste religion vi kender, der bruger meditation som en integreret del af religionen.

Der er over en milliard tilhængere af hinduisme, og langt den største del findes i Indien. Det er også fra Indien vi finder yoga.

Yoga er en fysisk og meditativ praksis, som gennem kontrol af kroppen og åndedrættet søger mod en harmoni mellem krop og sind. Afhængigt af hvilken type yoga du vælger, er der mere eller mindre vægt på det meditative element.

Buddhisme og mindfulness

Meditation er også en vigtig del af buddhismen, hvor du mediterer for at opnå spirituel udvikling eller “oplysning”.

Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen. Mindfulness er blevet meget populært i den vestlige verden indenfor de senere år, da det er et vigtigt redskab som en del af behandling af stress. I mindfulness lægger man vægt på nærvær og opmærksom – at være til stede i nuet.

Islam

I islam findes de fem tidebønner, hvor du fokuserer og mediterer på Allah. Dette gøres gennem opremsninger af Koranen, og kan ses som en form for meditation, der søger mod at bringe den troende tættere på Allah.

Jødedom

I jødedommen ser man også meditation beskrevet, som i kristendom er det gennem bøn til Gud.

find ud af oprindelsen af de forskellige meditations former

Meditation uden religion

Meditation findes også i dag udenfor religioner. Blandt andet kan nævnes transcendental meditation. Det er en enkel meditationsform, som ikke lægger vægt på hverken tro eller livsstil. Her søger du mod at nå en indre ro eller ren bevidsthed gennem brug af en mantra eller et “lydord”.

Meditation findes også indenfor mange former for kampkunst, og bruges også med det formål at opnå den rene bevidsthed eller grundliggende væren. I kampkunst kan det trænes og udøves på mange forskellige måder afhængigt af den specifikke form.

Overblik

Grundlæggende kan man konkludere, at meditation har eksisteret i mange år og til stadighed udvikles den dag i dag. Historien om meditation er lang, men det er ikke nødvendigt at kende til det hele, for at meditere i dag. Meditation kan bruges i forbindelse med religion eller livsstil.

Forhåbentlig har dette givet dig et overblik over de forskellige former for meditation, samt en idé om, hvorfor meditation har eksisteret i så mange år og stadig praktiseres i dag. På bloggen vil der løbende komme artikler og oplæg, som uddyber de forskellige former for meditation samt giver dig redskaber, til selv at starte din egen meditation på en måde, som passer til dig. Læs også vores guide til meditation med gode råd og forslag.